ŚWIADECTWA SNE

Data 13.12.2016
Kategoria

KURS JAN w Wiedniu (7-11.12.2016)

W dniach od 7 do 11 grudnia przeżywaliśmy Kurs Jan, który odbył się na Vinzenzgasse w 18 dzielnicy Wiednia. W kursie wzięło udział 18-tu uczestników, którzy dowiedzieli się: jak być autentycznym uczniem Jezusa. Oto świadectwa niektórych z nich:

 

Na kursie Jan otrzymałam utwierdzenie w postawie ucznia, głoszącego Dobrą Nowinę, formującego się, aby formować oraz chęć i motywację podtrzymania przekazywania Misji, którą rozpoczął Chrystus. Jestem powołana i wybrana przez Jezusa. Trudne doświadczenia to tylko formowanie mnie, abym mogła całkowicie oddać się planu Bożemu. Mam najwspanialszego, najmądrzejszego Nauczyciela. Dzięki Ci Jezu!

                                                                                                                                             Iwona, 35 lat

 

Już nie muszę ciągle pytać: dlaczego? Wiem, że Jezus ostrzy mnie i formuje. To On ma dla mnie plan. Zaczynam rozumieć moje życie przedtem i do tej pory. To co usłyszałem i przeżyłem na tym kursie, chciałbym przekazywać i pogłębiać, abym mógł swoim postępowaniem formować nowych uczniów i dawać świadectwo ucznia Jezusa.

                                                                                                                                             Benedykt, 51 lat

 

Na tym kursie otrzymałam łaskę wyzwolenia z mojej ludzkiej niemocy. Przez nauczania kursu, Pan mi pokazał, jaką metodologię zastosował wobec mnie w przeciągu ostatnich miesięcy. Oczyszczał mnie z wad, a to mnie bolało i byłam na Niego obrażona, że tak działa. Zwątpiłam w Jego miłość i uważałam siebie za niegodną tej miłości, za złego człowieka. Miałam problem z relacją z samą sobą. Kurs pomógł mi zrozumieć i nazwać Boże działanie. Sprawił, że wkraczam na kolejny etap wiary, ale już bez mojej pychy, że sobie poradzę sama, tylko z uświadomieniem słabości, zaakceptowaniem ich i pokorą, że tylko z Jezusem mam działać.

Pragnę dać się prowadzić w pokorze i zaufaniu oraz formować się na ucznia, choć czasem to boli.

Chciałabym wykorzystywać to doświadczenie, to świadectwo w ewangelizacji, w głoszeniu Jezusa i wzrastać w uczniostwie, w pracy nad sobą bez buntu, ale w zaufaniu.

                                                                                                                                             Ola, 28 lat

 

Na kursie otrzymałam pewność siebie, odwagę, tożsamość , utwierdzenie i umocnienie. Chcę być uczniem Jezusa i dać się formować, ostrzyć oraz formować innych.

                                                                                                                                             Beata, 46 lat

 

Myślę, że otrzymałem łaskę bycia uczniem Jezusa. zrozumiałem, że czeka mnie jeszcze wiele pracy nad sobą. Chcę to wszystko wprowadzić w życie i być naprawdę uczniem Jezusa.

                                                                                                                                             Krzysztof, 59 lat